חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

א

אות א'

אא"ג

אחינו אנשי גאולתנו

אא"ק

ארבע אמות קרקע

אא"ש

אלף אלפי שלום

אא"ת אה"ת אי"ת

אתה ה' תשמרם (תהלים י"ב ח')

א"ב

אחרון בקודש

אב"ג

אנשי ביתם גמיע (=כללם)

ו"בא

אנא בשם ובך

אבי"ד

אב בית דין

אבי"ו

אברהם יצחק ויעקב

אבי"ש

אבינו שבשמים

אבכ"ם בכמת"ה

אשר בנינו כנטיעים מגדלים, בנותינו כזויות מחטבות תבנית היכל (תהלים קמ"ד י"ב)

אב"ש

אבינו שבשמים

א"ג

אנשי גאולתינו

אג"מ

אגב מטלטלי

אד"א

אדוני אבי

אדו"ע

אדוני ומחמד עיני

אד"ש

אדר שני

אדש"ו, אדשו"ט

אחר דרישת שלומכם וטובתכם

אה"ב

אמר הבונה

אהצ"ה

אמר הצעיר הקל

אובא"ות

אות באות

או"ה

איסור והיתר

אויו"ש

אורך ימים ושנים

אומ"ה, אומה"ע

אומות העולם

או"ע

אהובי ומחמד עיני, אהובי ואור עיני, אור עיני

או"ר

אהובי ורעי, אדוני ורבי, אותו רשע

א"ז

אור זרוע (ס)

אז"ו

אליהו זוטא (ס)

אזו"ן

אזכרהו ותחי נפשי

אזמו"ר

אדוני זקני מורי ורבי

א"ח

אחרון חביב, ארחות חיים

אח"ד

אחר דרישת

אחדש"ה

אחרי דרישת שלומך הטוב

אחדש"ו

אחר דרישת שלומך וטובתך, אחרי דרישת שלום

וברכה

[מבלי] אחו"ך

  איחור ועיכוב כלל

אחז"ר

אחר זמן רב

אחי"ה

אברהם חאזי ישמרו ה'

אחמ"כ

אחר מנוחתו כבוד

אח"ן

אחר ניכוי, אברהם חיים נדאף

אחשו"ט

אחר שלום ורוב טובה(?), אחר שלומכם וטובתכם

אחשי"ש

אחרי שים שלום

א"י

אברבנאל יצחק

איב"ז

איתא בזוהר

איה"ב

אם יגזור ה' בחיים

איהש"ב

אם יגזור השם בחיים

אי"ו

אברהם יצחק ויעקב

איו"ש

אורך ימים ושנים

אי"ל

או יש לפרש, או יש לומר

אי"ס

אין סוף

איצואי"ע

אלהי יצחק ואלהי יעקב

איר"ה

אם ירצה השם

אי"ש

ארץ ישראל, אברהם יחיא שמואל (מחכמי צנעא)

אישו"ר

איש ירא שמים ורב

אי"ת ור"ת

אתה ה' תשמרם וכצנה רצון תעטרם

אכ"י

אמן כן יהי [רצון]

אכיב"ה

אמן כן יאמר בעל הרחמים

אכי"ר

אמן כן יאמר רחום

אכירמ"ש

אמן כן יהא רעוא מן שמיא

אכמ"ל

ראה ואכמ"ל

אכתרו"א

אמן כן תהא רעוא, ותימרון אמן

אכתרמ"ש

אמן כן תהא רעוא מן שמיא

א"ל

אין להאריך, ארזי לבנון (ס)

אלב"ה

אללה ברוך הוא, אלמקום ברוך הוא

אל"ף

אלף פעמים

אלתט"ם בלי"ל

אל תמנע טוב מבעליו בהיות לאל ידך לעשות (משלי ג, כז)

אם אש"י תש"י

אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני (תהלים קל"ז ה')

אמ"ל

אמר לן

אמל"י

אין מה להאריך יותר

אמר"ע

אבינו מלכנו רחם עלינו

אמ"ש

אמונת שמים

אמצ"ו

[ויציל] אתכם מכל צרה וצוקה

אנ"ב אנב"י

אנשי ביתו

אנה"ב

אנשי הבית

אנסוי"ר

אמן נצח סלה, וכן יהי רצון

אסב"ה

אין סוף ברוך הוא

אס"ו

אמן סלה ועד

אסו"ב

אסורי ביאה

אס"ל

אמן סלה ועד

אעג"ה

אני על גבי האדמה, דהיינו חי ובריא (צעדה)

אעו"ל

אור עיני וחמוד ליבי

אע"ר

אדוני עטרת ראשי, אני עפר רגליכם

אפש"ן

אפילו פרוטה של נחושת

אפת"ל

אפילו תמצא לומר

אצ"ל

אין צורך לפרש, אין צריך לפרש

אר"י, ארי"ש

ארץ ישראל

ארצ"ה

ארץ הקודש

ארצ"י

ארץ ישראל

אר"ש

אדוננו ר' שלום [שבזי]

ארשט"ו

אלפי רבוא שלום טובה וברכה

ארתמ"ש

אמן רעוא תהי מן שמיא

אש"י

אשר יורוך

אשי"ש

אחרי שים שלום

אש"ל

אמר שלום, [וכל] אשר לך [שלום]

אשע"כ

אשר על כן

את"מ

אתי תלין משוגתי (איוב י"ט)

 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד