חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ו

אות ו'

ו"א

ונאמר אמן, ואמרו אמן

וא"ב

ואם בא

וא"ב

ואנשי ביתו

ואב"ו

ואני בשם ובך

ואבשוע"כ

ואם בא שום עיכוב

ואכמ"ל

ואין כאן מה להאריך, ואין כלל מה להאריך

ואלכא"ב

ואין להאריך כי אם בשלומך

ואלכאב"ה

ואין להאריך כי אם בשלומך הטוב

ואל"ש, ואלש"ל

וכל אשר לך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ואמצ"ב

ואפילו מציאה בדרך

ואמילמ"ת

ואין מי יאמר לו מה תעשה (איוב ט' י"ב)

ואמלאר"פ

ואין מראין לחכם אלא ראשי פרקים

ואע"י

ואין אונים עצמה ירבה (ישעיה מ' כ"ח

וא"ש, ואש"ל

ואתה שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ואשוב"ש

ואתה שלום וביתך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ואש"לש

וכל אשר לך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ו"ב

ושנותיכם בנעימים

ובאש"ל

ובכן אתה שלום

ובח"ה

ובחומרי השבועה

ובי"ו

והגית בו יומם ולילה (יהושע א', ח')

וביחו"ט

והקורא בו ימצא חן ושכל טוב

וביעמ"ד

והוא ברחמתיה יסייען על מא דאשתאר [תפילת חתימה בחיבור ספר, בהעתקתו ובלימודו]

ובקו"א

[בעגלא] ובזמן קריב ואמרו אמן

וב"ש

וביתך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ובכת"ח

ובעצת כל תלמיד חכם

ובנ"ת

ובינת נבוניו תסתתר (ישעיה כ"ט, י"ד)

ובקל"ד

וביקש לתת דעתו

ובשכ"ן

ובשעבוד כל נכסיו

וגדו"ף

[נועל] וגודר ופורץ (משנה בבא בתרא ג', ג')

ודי"ל

ודי לחכימא

ודל"ט

והרבית דברים לא טוב

ו"ה

[במי שאמר] והיה העולם

והדל"ט

והרבות דברים לא טוב

וההז"ב

והיום הזה בכלל

והוה"ג

והודה הודאה גמורה

וה"ז

והיה זה

והרדל"ט

והרבות דברים לא טוב

וזע"ג

וזמר על גרוני

ו"ח

ואחרון חביב

וחו"ג

וחוב גמור

וחו"ח

וחוזק וחומר

וחי"ח

וחילופי חילופיהן

וחלי"ש

וחיי לכל ישראל שבק (דהיינו, הנפטר)

ויול"י

ויותר לא יוסיף

ויכ"ה

ושלומך ירבה כמניין הארבה

ויפ"כ

ויפוי כח

ויצימצ"ו

ויצילכם מכל צרה וצוקה

ויק"ם

[ה' יפר עצתם] ויקלקל מחשבתם

ויק"ע מק"ש

ויקיים עלינו מקרא שכתוב

[אמן] וי"ר

וכן יהי רצון

וירו"א

וכן יהי רצון ואמרו אמן

וי"ת

וירושלם תתבני

וכ"ח

וכל חוב

וכטס"א

וכל טוב סלה אמן

וכיו"ב

וכל כיוצא בהן

וכ"כ

וכמו כן

וכ"מ

וכן מוכח, וכן מנהג

וכמש"ל

וכל מה שהרוויחו להם

וכנ"ד

וכן נראה דעת

וכת"ח

וכתלמידי חכמים

ול"ב

ולבקר בהיכלו (תהלים כ"ז, ד')

ול"ו

ולעבודתו וליראתו

ול"ז

ולא זהב

ול"י

ואין להאריך יותר

ולי"ט

ולא יטעון

ולכא"ב

ואין להאריך כי אם בשלומך

ולכאב"ה

ואין להאריך כי אם בשלומכם הטוב

ולל"כ

ואוי לה לאותה כלימה

ול"מ

[שלום רב לאוהבי תורתך] ואין למו מכשול

ולרא"מ

ולראיה מעולה

ומדכ"ר

ומדריסת כף רגלו

ומו"מ

ומדעתי ומרצוני; ומעתה ומעכשיו; ומשא ומתן

ומו"מ

[שרוי] ומחול ומותר

ומלאר"ף

ואין מוסרים לחכם אלא ראשי פרקים

ומע"ב

ומעות בעין

ונב"י

ונות ביתו

ונ"ה

ונגמר הכל

ונלאר"פ

ואין נותנין לחכם אלא ראשי פרקים

ונל"ח

ונודה לשם חסדו

וע"ג

ורביד על גרוני ?

וע"ד

ועל דעת

ועהס"ר

ועמו הסליחה רבה

ועו"ע

ועסק ועניין

ועכב"י

ועל כל בני ישראל

וע"ס

ועד סוף

ועע"ש

ועין עליו שם

וע"ת

ועד תשלום

וצו"י

ומכל צרה ונזק יצילך

ו"ק

[בעגלא] ובזמן קריב

וקבע"ע

וקיבל על עצמו

וק"ג

וקניין גמור

ו"ר

ועטרת ראשי

ורו"ד

ורחימו ודחילו

ור"י

ושם רשעים ירקב (משלי י', ז')

ור"ת

וכצנה רצון תעטרנו (תהלים ה', י"ג), ועיני רשעים תכלינה (איוב י"א כ')

ושואל"ש

ואתה שלום וכל אשר לך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ושו"ו

והכל שריר ובריר וקיים

ושו"ש

ואתה שלום וביתך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ושיו"לי

ושלומך ירבה ואין להאריך יותר

ושיול"י

ושלומך ירבה ונרך לא יכבה

ושלואל"ש

[ואתה שלום] וביתך שלום וכל אשר לך שלום (שמואל א' כ"ה ו')

ותוכי"ר

וירושלים תתבני ותשתכלל כן יהי רצון

ות"ם

ותגדל מעלתם, ותשובתך תצמח מהרה

ותמהת"ץ, ותמת"ץ, ותמ"ת

ותשובתך מהרה תצמח

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד