חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ז

אות ז'

זבחי אלהים (ס), זהו אמרו

ז"ב

שבע ברכות

זד"ע

זעירא דמן ענא (=צעיר הצאן)

זה"ש

זבח השלמים (ס)

זהש"ה

זהו שאמר הכתוב

זהת"ב

זכות הרבים תלוי בו

זוצת"ל

זכותו וצדקתו תעמוד לנו

זו"ת

זובח תודה

זט"ה

שבעה טובי העיר

ז"י

[ונעים] זמירות ישראל

זי"ל

זכרונו יהיה לברכה

זי"ע, ועי"א

זכותו יגן עלינו ועל ישראל אמן

זיע"ל

זכותו יעמוד לנו

[בלי שום] זכ"א

זכות, כפייה, אונס

זכת"ם

זכרו תורת משה (ס)

ז"ל

זכורים לברכה

זל"ב

זכרו לברכה, זכור לברכה

זללה"ה

זכרו לתחיה לחיי העולם הבא

זל"ח, העה"ב

זכרו לחיי העולם הבא

זל"ת

זכרו לתחיה

זמ"ר

זמן רב

זע"ת

זכותו עלינו תגן

זצו"ל

זכר צדיק וקדוש לברכה

זצו"ל

זכר צדקו וקדושתו לברכה (כך מפורש בכתב-יד תימני)

זק"ל

זכר קדושתם לברכה (מפורש בכת"י); זכותו קיימת לעד (?)

זריפ"ת קי"ש

זית רענן יפה פרי תאר קרא ה' שמך (ירמיה י"א ט"ז)

זש"ב

זה שאנו בו

זת"ב

זכותו תגן בעדנו

זת"ד

זה תורף דבריו

זת"ל

זכותו תעמוד לנו

זת"ע

זכותו תגן עלינו

זתע"א

זכותו תגן עלינו אמן

זתע"ל

זכותו תעמוד לנו

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד