חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ח

אות ח'

ח"ב

חכם באשי

חב"ד

חבר בית דין

חב"מ

חרם בכל מקום, חרם בר מינן

חבק"ד

חברה קדישא

חבת"ם

חכמה, בינה, תפארת, מלכות

חגו"ש

חיוב גמור ושלם

ח"ה

חלק הדקדוק (ס), חמוד הלב, חמדת הלבבות

חה"ש

חילול השם

חו"ח

חומר וחוזק

חומ"ת

חומשי תורה

חושאיב"ס

חולה שאין בו סכנה

חושיב"ס

חולה שיש בו סכנה

חיגו"ש

חיוב גמור ושלם

חיו"ג

חיוב גמור

חיי"ש

חיי שלום (ישיבה בירושלים)

חי"ש

חילול שבת

חכ"א

חלק כל אחד

חכי"ל

חכם יבין לאשורו

חכ"ם

חמאר כביר מלגם [חמור גדול זמום ברסן]

חכמ"י

חכמי ישראל

חכ"ר

חכם רב

חלי"ם

חכם לב יקח מצות (משלי י', ח')

חל"מ

חלקת מחוקק (ס)

חל"ש

חיי לישראל [לרבנן] שבק (דהיינו הנפטר)

חלש"ם

חולו של מועד

ח"מ

חוץ מכבודך

חמ"ו

חנניה, מישאל ועזריה

חמו"ע

חמוד עיני; חנניה מישאל ועזריה

חמ"י

חמדת ימים (ס)

חמ"י, סל"ו

חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם (תהלים ל"ד, ח')

חמ"ך

חוץ מכבודך

חמ"ל

חמדת לבי, חמוד לבי

חנ"ט

חן טוב (ס)

חס"ו

חס ושלום

חע"י

[בכלל] חולי עמו ישראל

חפ"ר וקל"ע ולי"ד

חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך (תהלים ל"ז, י"ד)

חק"ר

חיים קרח

ח"ץ

חזה ציון (ס)

ח"ש

חשק שלמה (ס)

חש"ן

חרם, שמתא, נדוי

ח"ת

חתומים תתא

חתו"ך

חתן וכלה

חת"ש

חתמתי שמי

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד