חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

י

אות י'

טרדות ועסקי [הזמן]

י"א

ישמרו אל, יעזרו אל

יא"ל

יהי אחריתו להכרית (תהלים ק"ט, י"ג)

יא"ע

יעזרהו אל עליון, יהי אלהיו עמו

יב"ה

[כן] יאמר בעל הרחמים

יבו"ב

[יאריך] ימיכם בטוב ושנותיכם בנעימים

יבי"ע

ה' בחסדו יגן עליהם

יבמ"ש

יקיים בך מקרא שכתוב

יב"ס

יש בו סכנה

יב"ץ

יכון בצדק

יבשט"ו

יבלגוכם [מוסרים לכם] שלום טובה וברכה

יג"א

[והחלש] יאמר גבור אני (יואל ד', י')

יגמ"ע

יגדל מעלתו

ידי"ן וצנ"ת

ידיד נפשי וצניף תפארתי

יד"ק

[מכתב] יד קדשו

יה"ז תבהו"ה

[ומצד] יום הזכרון תיכתב בספר החיים ובספר הזכרון

יה"ל

יהפך לשמחה (ברכה המלווה את אזכרת חודש אב)

יהלא"ו

ימלוך ה' לעולם אמן ואמן (תהלים קמ"ו, י')

יה"ת

יהודי תימן

יוה"ך

שם קדוש היוצא מסופי תיבות של פסוק "כי מלאכיו יצוה לך" (תהלים צ"א, י"א) /חנך וחסדך תשלח לעבדך ביוה"ך /

יו"ש

ימין ושמאל

יוש"ק

יום שבת קודש

יחו"ש

יעלה חרם ושמתא

יחי"ץ

יחיא יצחק (רב ראשי ליהודי תימן)

יחי"ש

יחי שמו

יח"ק

יחיא קאפח

יחש"ל

יחי שמו לעד, יחי שמם לעד

יחשל"א

יחי שמו לעד אמן

יטו"ב

ימים טובים

ייא"ע כהע"א

יהי ה' אלהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו (מלכים א' ח', נ"ז)

יילא"ו

ימלוך ה' לעולם אמן ואמן (תהלים קמ"ו, י')

יכב"ץ

יכון בצדק

יכ"ע

יכוננה עליון

י"ל

ייהפך לששון [מוסב לחודש אב], יש לומר

יל"א

יהפך לששון אמן (אזכרת נחמה לחודש אב)

יל"ו

יהפך לששון ולשמחה (כנ"ל)

יל"ע

יש לעיין

י"מ

עשרה מאמרות

ימ"ו

ינצרהו מושיעו וגואלו

ימ"ח

ימחו מספר חיים (תהלים ס"ט, כ"ט)

ימט"ו

ימים טובים

ימינ"י

יחיא מוסא יצחק נרו יאיר (רב ראשי)

ימל"ל

ימלא משאלות לבך לטובה

ימ"מ

ימין משה (ס)

ימ"ש

יקויים מקרא שכתוב

ימש"ו

ימח שמו וזכרו

ימשל"ח

ימח שמו ליטרקיה חויא

ימשוזמ"ה

ימח שמו וזכרו מן העולם

ימ"ת

[עשרת] ימי תשובה

יסו"ב

יד סולדת בו

יע"א

יעזרם אל, יהי עזרם אל, יכוננה עליון אמן

יע"ה

ידו על התחתונה

יע"ה

יעזרם השם

יע"ח

יעלת חן

יע"י

ה' עליהם יחיו, יעזרם ה'

יעי"א

יהי עמנו ה' אלהינו (לשון התפילה)

יעל"י ייאע"מ

ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו (תהלים כ"ט, י"א)

יע"מ

יעקב מאיר (ראשון לציון לא"י)

יערשט"ו

יסלם עליכום [פורש עליכם] רוב שלום טובה וברכה

י"פ

יהיה פירושו

יפו"כ

יפוי כוח

יפרשו"ט

יפרוש שלום וטובה

יפשא"ק

יפה שעה אחת קודם

יצ"ג

ישמרו צור גואלו

יצ"ה

יצרהו האל

יצ"ו

ישמרו צורו ויוצרו, ישמרו צורו וקונו

יצי"ע

ישמרהו צורו יחיד עולם

יצ"ע

ישמרהו צור עליון

י"ק

יד קדשו

יק"ר

יחיא קרח (מפרש הדיואן)

יר"ה

ירחם השם

ירהו"ג

ירום הודו וגדולתו

ירו"א

יהי רצון ואמרו אמן

ירוה"ו

ירום הודו

יש"א

ימין, שמאל, אמצע

ישא"ע

ישמרו אל עליון

יש"ב

ישכן בטח (משלי א', ל"ג)

ישב ושמ"ר

[ושומע לי] ישכן בטח ושאנן מפחד רעה (משלי א', ל"ג)

ישב"ש

ישמטנו בשביעית

יש"ב שב"א

יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך (תהלים קכ"ב, ז')

ישבו"ב, יש"ב  וש"ב

יהי שלום בחילם ושלוה בארמנותם

ישומ"ה

ימח שמו וזכרו מן העולם

יש"ל

יאבד שמו לעד, יהי שמו לעולם, יחי שמו לעולם (ברכה לנפטר), יכון שמו לנצח, יכון שמו לעד (ברכה לחי)

ישלי"ו

יהי שמם לעד יפרו וירבו

ישמ"ה

ימח שמו מן העולם

יש"ר

יוסיף (יאריך, יחיה) שנים רבות, יין שרף

יתב"ה, יתה"ש

יתברך השם

ית"ו

ירושלים תיבנה ותיכונן

ית"ק

יתד קטנה

יתש"ל

יתברך שמו לעד

יתשמ"ו

יתברך שמו וזכרו

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד