חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

כ

אות כ'

כא"א

כבוד אדוני אבי

כא"ב

[ואין להאריך] כי אם בשלומך

כאב"ה, כאבה"ט

[ואין להאריך] כי אם בשלומך הטוב

כא"מ

כבוד אבא מארי

כא"ף

[יוסף עליכם] ככם אלף פעמים

כאש"ל

כאשר לכל

כא"ת צי"כ ר"ת

כי אתה תברך צדיק ה' כצנה רצון תעטרנו (תהלים ה', י"ג)

כבא"מ

כבוד אבא מארי

כבאנ"ה

כי בכל אלה נטמאו הגויים

כבנ"א

כבני אדם

כגעחויל"ה

כי גבר עלינו חסדו ואמת ה' לעולם הללו-יה (תהלים קי"ז, ב')

כד"ת

כדין תורה, כדעת תורה (?)

כה"מ

כבוד המנוח

כהמ"ו

כבוד הרב מורינו ורבינו

כה"ס

כן הסכמת

כהע"ל

[ויאבד] כל הקמים עליך לרעה

כו"כ

כלל וכלל

כו"ע

כלל ועיקר

כ"ח

כרם חמדה (ס)

כחו"ח

כחוזק וחומר

כחו"ר, כחפו"ר

כחפצו ורצונו

כחו"ת

כל חוב ותביעה

כ"י

כלילת יופי

כיב"ה

כן יאמר בעל הרחמים

כיו"ם

כל יום

כיצ"ג

כן יאמר צור גואלנו (?)

כירמ"ש

כן יהא רעוא מן שמיא

כלואב"ת

כללכם וכלל אחינו בני תימן

(כל) [שלום] וכטס"א]

וכל טוב סלה אמן

כמ"ה

[ושכרך] כפול מן השמים

כמ"ל

כמשפט לאוהבים (ע"פ תהלים קי"ט, קל"ב)

כמליצ"ה

כי מלאך ה' צבאות הוא (מלאכי ב', ז')

כ"ן

כל נכסי

כנא"ה

כנפש אביונים המעטירים (ואולי: החותמים)

כנ"מ

כן נשמע מכם, כפרידת נשמה מגוף

כעווכע"י

[ה' ברוך הוא ישים מיתתם] כפרה עלינו ועליך ועל כל עמו ישראל

כע"ג

כתוב על גבו

כעו"ט

כל ערעור וטיעון

כענ"ש

כעניין שנאמר

כע"ש

כעניין שנאמר

כפ"ר

כל פרעונו

כצר"ת

כצנה רצון תעטרנו (תהלים ה' י"ג)

כשוכ"ש

כל שכן וכל שכן

כתחז"ל

כתקנת חכמים זכרם לברכה

כת"י

כתר יוסף (ס)

כתע"ג

כתוב על גבו

כת"ר

כבוד תורת רבנו

כת"ר

כתיקון רבותינו

כת"ר מ"ש

כן תהא רעוא מן שמיא

כת"ר משמ"א

כן תהא רעוא מן שמיא  אמן

כתרע"א

כן תהא רעוא אמן

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד