חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ס

אות ס'

סב' זוי"ח

סברה זו יחידה

ס"ג

סילוק גמור

ס"ד

סמא דחיי (ס)

ס"ה

ספר המוסר, ספר הפרדס

סה"מ

ספר המשקל

סה"נ

ספר הנצחון

סהעש"ק

[ויזכנו לכתוב] ספרים הרבה עד שאין קץ

סה"ק

ספר הלקט

ס"ו

סוף וקץ

סו"ב

סולדת בו

סוד"ה

סוף דיבור המתחיל

סו"ט

סיאן וטין

סוס"ק

סוף סעיף קטן

סו"ף

סוף פרוטה

ס"ט

סיאן טין

סיו"ט

סיאן וטין – ראה ס"ט

(סימן) וסימנך שחדהו

נוטריקון של חמשת הדברים המפסידים את השחיטה: שהייה, חלדה, דרסה, הגרמה ועיקר

סמ"א

ספר מקנה אברהם

סמ"ך מי"ם

סמאל

סס"י

סוף סימן

ספ"ת

ספר תורה

ס"ת, סת"י

ספרי תימן

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד