חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ק

אות ק'

 

קב"ד

קביעת בית דין

קב"ה בדו"ר ורו"ד

קודשא בריך הוא בדחילו ורחימו ורחימו ודחילו

קב"ע

קיבל עליו

קג"ש

קניין גמור שלם

קד"כ

קרא דכתיב

ק"ה

קב הישר (ס), קל הקלים

קהו"א

קודם הפרעון ואחריו

ק"ה צ"ה

קל הקלים, צעיר הצעירים, או: צעיר הצאן

קה"ק

קל הקלים

ק"ו

קטן וקל, קל וצעיר

קואג"ט

קרקע ואגבי טלטול

קו"ג

קטן וגדול, קטנים וגדולים

קו"ד וקו"ד

קולי דמר וקולי דמר

קו"ח

קלה וחמורה

קו"ן

קופות ונדבות

קו"פ

קודם פסח

קותו"ת

קרא ותרגום ותפסיר

ק"ח

קהילת חכמים

קט"ו, קטו"ג

קטן וגדול, קטנים וגדולים

ק"י

קהל ה'

קידה"ש

קידוש השם

קלו"מ, קלומ"ע

קרוב ללבי ורחוק מעיני

קנ"ה

קונטריס השמות

קע"ע

קיבל על עצמו

קצ"ב

קידושין, ציצית, ברכות

ק"ק

קהל קדוש

קר"ס

קרית ספר (ס)

קר"ת

קרבן תודה (ס)

קשב"ש

קל שבשפלים (?)

קש"ם

קנין שלם מעכשיו

קשת"ר

קדושת שם תורת רבנו

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד