חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

ת

אות ת'


תא"ב לת"א

תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשוריו (תהלים ל"ז, ל"א)

תב"ה ו"ה ובמו"ו

[ומצד יו"ט] תיכתב בספר החיים ובספר הזכרון ובספר מחילה וסליחה וכפרה

תבו"ו

[ומצד יום כפור] תבושרו במחילה וסליחה וכפרה

תב"י תב"ם

תובלנה בשמחות וגיל תבאינה בהיכל מלך (תהלים מ"ה, ט"ז)

תבנ"ע

תנוח בשלום נפשו עדן (?)

תהל"י, תהלי"ת

תהלה לה' יתברך, תהלה לאל יתברך

ת"ו

תחילה וראש

תו"א

תולעת ולא איש (תהלים כ"ב, ז')

תוב"א

תיבנה ותיכונן במהרה אמן

תוו"ת

תחרוב ותצדי וירושלם תתבני

[אלטוילה] תוות"ו

תחרוב ותצדי וירושלם תתבני ותשתכלל

תוות"ו

תבנה ותכונן ותתבני ותשתכלל

תוותובב"א

תחרוב ותצדי וירושלם תתבני ותשתכלל במהרה בימינו אמן

תו"ז

תוך זה

תוי"ש

תורה ויראת שמים

תו"מ

תוך ומרמה

תו"ץ

תוך ציון

תוצוי"ר תצוי"ר

תוך ציון וירושלים

תוצות"ו

תוך ציון וירושלים תיבנה ותיכונן

תורה"ק

תורתנו הקדושה

תותלב"ע

תם ונשלם, תהלה לאל בורא עולם

תות"ש

תתבני ותשתכלל

תח"ו

תחרוב ותצדי [תרגום  "תשאה שממה "(ישעיה ו' י"א ) קללה על ישוב בנכר ]

תחוכ"ש

תחות כל שמיא

תחו"ע, תחוע"ר

תחבולה וערמה, תחבולות וערמות

תחו"ש

תחות שמיא

תחוו"ת

תחרוב ותצדי

תחות"ץ

תחרוב ותצדי

תח"ש

תחות שמיא

ת"ט

תוספת טעם, תוספת טעמים

ת"י

תקון יששכר (ס)

תיב"ת

תיבה בתיבה

תיו"מ

תכף ומיד

תי"ט

תוספת יום טוב

תכ"ב

[לא] תחסר כל בה (דברים ח', ט')

תכב"ץ

תכון בצדק

תכ"ה

תחת כפת השמים

תכו"מ

תיכף ומיד

תכע"י

תכלאל "עץ חיים"

ת"ל

תהלה לדוד (ס)

תלב"ה

תהלה לאל ברוך הוא

[במאתא עזאן] תל"ד עדק"י

תתבני לישראל דבגוה עד דתתבני קרתא ירושלם

תלו"י

[זכותם] תעמוד לנו ולכל ישראל

תל"ז רו"ט

תזכה לשנים רבות ומועדים טובים

תל"י

תהלה לה' יתברך

תלית"ש

תהלה לה' יתברך שמו

תלרו"ט

[ומצד יום טוב] תזכו לשנים רבות ומועדים טובים

תמ"א

תבורך מנשים אמן

תמב"ג

תהא מנוחתו בגן [ברכה למת]

תמ"ז

תפילינות מזוזות

תמ"כ תכ"ה

תהא מנוחתו כבוד תחת כנפי השכינה (ברכת המתים)

תמ"ן

תבורך מנשים

תמש"ל

תהי משכורתם שלימה

תנב"ה

תהא נפשו בצרור החיים

תנב"ע

תנוח נפשו בגן עדן

תע"ל

תעלומת לב

תפאר"י

תפארת ישראל

תפה"ח

תפלת החדש (סידור)

תצ"ו

תצדי ותחרוב, תוך ציון וירושלים

תצו"ת

תצדי ותחרוב

תרה"ק

תורתנו הקדושה

תש"ב

תורה שבכתב

תש"ר

תוסיף [תחיה, תאריך] שנים רבות

תשרו"ט

תוסיף שנים רבות ומועדים טובים

תתובב"א

תתבני ותשתכלל [ירושלים, ארץ הקודש] במהרה בימינו אמן

תתות"ש

תתבני ותשתכלל

 

שושר"ש

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד