חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

* ראשי תיבות של ספרי חכמי תימן

אה"י

 אור הישר , אהל יעקב

א"ז

אור זרוע

אז"ו

אליהו זוטא

א"ל

ארזי לבנון

בא"ח

בן איש חי

בעה"ב

בעל העיטור

בע"ח

בעל "עץ חיים" (מהרי"ץ)

ב"ר

באר רחובות

ד"מ

דבר משה,  דגול מרבבה

דמש"א

דמשק אליעזר

הגא"ש

הגהת אשרי

הה"ק

היכל הקדש

הלח"ם

הלחם משנה

המק"מ

הרב מקדש מלך

ה"ע

הון עשיר

העז"ק

הרב עטרת זקנים

הפר"ח

הפרי חדש

הפר"ת

הרב פרי תאר

ז"א

זבחי אלהים

זה"ש

זבח השלמים

זכת"ם

זכרו תורת משה

ח"ה

חלק הדקדוק

חל"מ

חלקת מחוקק

חמ"י

חמדת ימים

חנ"ט

חן טוב

ח"ץ

חזה ציון

ח"ש

חשק שלמה

טו"ה

טוב הארץ

ימ"מ

ימין משה

כ"ח

כרם חמדה

כת"י

כתר יוסף

לח"ת

לחם תודה

לקה"ק

לקט הקמח

מ"א

מראות אלהים

מ"י

משפטים ישרים , מנחת יעקב

מ"מ

מוסר מלכים , משא מלך

מ"ן

מאורות נתן

מנ"ב

מנחה בלולה

מנ"י

מנחת יהודה

מר"ק

מעשה רוקח

מ"ש

מרומי שדה , מעיל שמואל

משל"מ

משנה למלך

מש"מ

משאת משה

נוב"ק

נודע ביהודה קמא

נוב"ת

נודע ביהודה תנינא

נכ"י

נוהג כצאן יוסף

נמק"י

נמוקי יוסף

ס"ד

סמא דחיי

סה"ק

ספר הלקט

עב"י

עיין בית יוסף 

עיאהע"ז

עיין אבן העזר

ע"ר

עסיס רמונים

עתויו"ט

עיין תוספות יום טוב

פ"ה

פרי הארץ

פע"צ

פעולת צדיק

פ"צ

פרי צדיק

פר"ש

פרח שושן

פר"ת

פרי תואר

צד"ל

צדה לדרך

ק"ה

קב הישר

קר"ס

קרית ספר

קר"ת

קרבן תודה

ר"ב

רבנו בחיי , ראשי בשמים

רבה"ז

רביד הזהב

שב"י

שבות יעקב

שד"ח

שדי חמד

שה"מ

שושנת המלך , שער המים

שושה"מ

שושנת המלך

ש"ז

שתילי זתים

ש"י

שרש ישי

שש"ה

שושנת המלך

ת"י

תקון יששכר

תכע"י

תכלאל עץ חיים

ת"ל

תהלה לדוד 

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד