חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג'


[ה] אף־על־פי שהאשה מתקדשת גם בביאה, או בשטר (ובתנאי שייעשו כפי פרטי דיניהם שנתבארו בספרי הפוסקים {לה}), מכל־מקום לַמַּעֲשֶׂה אסור לקדש בביאה, מפני שהוא דרך פריצות {לו}. גם לקדש בשטר, לא נהגו בקהילותינו ובכל תפוצות ישראל. זולת בכסף, או בשֹׁוֶה־כסף, כנזכר לעיל סעיף ב' {לז}. ולפי ההלכה, מותר לקדש במטבע לכתחילה {לח}, וכן היה המנהג בקהילותינו בתימן בדרך־כלל {טל}. ומכל מקום יש שנהגו לקדש בטבעת {מ}, וכן נתפשט ונתקבל המנהג בזמנינו כאן אצל הכל. ואין בכך כלום, אדרבה מנהג יפה הוא, ויש לו טעמים טובים, הן על־פי הקבלה {מא}, והן על־פי הפשט {מב}. ופרטי דיני טבעת הקידושין, יתבארו בסייעתא דשמיא לקמן מסעיף ל"ז:

 

[ו] טעם שנקראים בשם קידושין, ביארנו בסייעתא דשמיא לעיל בהלכות שידוכין סימן ר"ה סוף סעיף ט"ו. וטעם שנקראים בשם נישואין, הוא מלשון מַשּׂאוּי, כמו שנאמר {מג} טוב לגבר כי יִשָּׂא עוֹל בנעוריו. לפי שהבעל צריך ליטפל מכאן ואילך במזונותיה ומלבושיה, ושאר התחייבויותיו כלפיה {מד}. וגם האשה צריכה ליטפל בענייניו, כגון לבשל ולכבס עבורו, ויתר צרכי הבית {מה}, וגדול שבכולם "נשיאת" ההריון וגידול הבנים {מו}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד