חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ד'


[ז] בזמן הש"ס ובדורות הראשונים, היה הפרש זמן רב בין הקידושין לנישואין, חֳדשים רבים ויש אפילו כמה שנים {מז}. אבל בדורות האחרונים הנהיגו להסמיכם יחד {מח}, []ואין לשנות {מט}:


[ח] אין מקדשים ואין נושאים בשבת וביום־טוב {נ}, גם בחול־המועד אין נושאים {נא}. ובראש חודש וחנוכה, מקדשים ונושאים {נב}, וכן בפורים {נג}. ובימי ספירת־העומר ובין־המצרים, המנהג שנמנעים {נד}. ובכל ימות החול, מקדשים ונושאים {נו}, בין ביום בין בלילה {נו}, ואפילו בליל ששי, ובבוקר למחרתו שהוא ערב־שבת, נוהגים כן, חוץ מבליל מוצאי שבת שאסור, גזירה שמא יבואו לידי חילול שבת חס ושלום בהכנת סעוֹדת הנישואין. אבל ביום ראשון שאין חשש זה, וכל־שכן בליל שני, מותר {נז}. ומה שקבעו חכמים שבתולה נישאת ביום רביעי, מטעם שאם תהיה לחתן טְעָנַת־בתולים ישכים לבית־דין {נח}, זהו דוקא במקומות שאין בית־דין יושבים אלא בימי שני וחמישי בלבד, מה שאינו כן במקומותינו {נט}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד