חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ט"ו

[כט] הורגלו כיום שקודם הקידושין הולך החתן לכסות את פני הכלה בהִנּומָא {רכא}, ועִמו הולכים הרב והשׁוֹשְׁבִינִים {רכב} והעדים וזולתם. אבל מקור הדבר אינו אלא ממנהגי האשכנזים {רכג}. וכן מה שמשליכים אחר־כך זרעונים על החתן והכלה {רכד}, או (כפי מה שנתחדש מקרוב) פיסות־נייר הצבועות בגוונים שונים {רכה}. ואצלינו לא היו נהוגים דברים אלו כלל ועיקר, אלא שׁוֹשְׁבִנְתָּהּ מכסה אותה {רכו}, והוא הדין לאִמָּהּ {רכז}, ואפילו הכלה עצמה יכולה לעשות זאת {רכח}. ואין משליכים עליהם מאומה {רכט}, ובפרט ראוי למנוע את השלכת פיסות־הנייר {רל}:

[ל] כמו־כן מנהג האשכנזים הוא, שהשושבינים (שאצלם הם בדרך־כלל אבי־החתן ואבי־הכלה {רלא}) מוליכים את החתן לחופה כשהם שלובים בזרועותיו, מימינו ומשמאלו, ואנשים חשובים על ידם, והולכים לקראת הכלה, וכשמתקרבים אליה חוזרים לאחוריהם לחופה {רלב}. וכשמגיעים החתן ושושביניו לחופה, מכריז החזן ברוך הבא, וכשמגיעות הכלה ושושבינותיה (שאצלם הן בדרך־כלל אֵם החתן ואֵם הכלה {רלג}) מכריז לקראת כלה. ואז השושבינות מסובבות תחת החופה עם הכלה את החתן שבע פעמים (ויש רק שלוש פעמים), ומנגנים אז המשוררים וכל הציבור ללא מִלים {רלד}. ומִתחילת הליכתם, מחזיקים השושבינים והשושבינות נרות דלוקים בידיהם, וגם בזמן אמירת הברכות וקריאת הכתובה תחת החופה {רלה}. וכל זה אינו נהוג בקהילותינו. וכשמלַווים את החתן, הולכים אבי החתן ואבי הכלה קרוב אליו עם יתר הקהל {רלו}. אבל מה שהם נוהגים שהשושבינות מוליכות [] את הכלה לחופה כשהן שלובות בזרועותיה, מימינה ומשמאלה {רלז}, יש שנהגו כעין זה גם בקהילותינו {רלח}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד