חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום י"ח

[לה] נוהגים בכל תפוצות ישראל להסדיר ברכה זו על כוס יין. דהיינו שמביאים כוס וממלאים אותו יין, והרב מחזיק את הכוס בידו {שב} ומברך עליו בראשונה בורא פרי הגפן, ואחר־כך ברכת האירוסין {שג}. ומנהגינו שמקדים לומר לפני ברכת היין סברֵי מרנן, והקהל עונים לחיֵי {דש}. ורבים נוהגים שפותח תחילה (לפני אמירת סברי וכו') בפסוקים {שה} כוס ישועות אשא וגו', הודו לי"י כי טוב וגו' {שו}. ולאחר שענו הקהל אמן {שז} על ברכת האירוסין, יטעם הרב מעט מן הכוס תחילה {שח}, ואחר־כך יתננו ליד החתן ויטעם מעט. ולא נהגו לשתות רביעית, ואף לא כשיעור מלוא־לוגמיו, אלא די בטעימה כל־שהיא {שט}. ויש נוהגים ליתן אחר־כך גם לעדי הקידושין וטועמים מעט. אבל הכלה, אין צורך שתטעם כלל מכוס זה {שי}. ואינם צריכים לברך בעצמם בורא פרי הגפן, כי יצאו ידי חובתם בברכתו, שֶׁמִּן הסתם הוא מתכווין להוציאם, והם מתכוונים לצאת {שיא}, וכן המנהג פשוט {שיב}:

[לו] הרב מסדר־הקידושין, והחתן והכלה, לא יפסיקו בדיבור בין הברכה לבין הקידושין שלא בענייני הקידושין, אלא מיד לאחר מכן יקדש {שיג}. ומכל־מקום בזה שהרב מראה לעדים את הטבעת אחרי הברכה, ושואל אותם האם היא שווה פרוטה וכו' כדלקמן סעיף ל"ח {שיד}, אין לחוש להפסק בין הברכה למצוה, כיון שהדבר שַׁיֵיךְ ונחוץ לקידושין עצמם, והוא הדין לכל השאלות כיוצא בזו {שטו}, ואין לְשַׁנות {שטז}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד