חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ל"ו

[עא] לאחר מכן, ילכו החתן והכלה לחדר־היֵּחוּד {תרכ} לבדם {תרכא}. החתן מימין, והכלה לשמאלו {תרכב}. ומה שרבים משאר קהילות נוהגים שהחתן אוחז את הכלה יד ביד והולכים כך לחדר־הייחוד, ולא עוד אלא שיש מהם הולכים אז החתן והכלה שלובי־זרוע {תרכג}, אצלינו לא היו מנהגים אֵלו. וחלילה לנו מעשות זאת, כי לגנאי ופריצות הם נחשבים, מאחר שרואים אותם אז כל הנמצאים שם {תרכד}. אבל סמוך לכניסתם לחדר, הואיל ואז אינו בפני רבים, יכול החתן להחזיק בידה ולהכניסה, במשך ארבע אמות או מעט יותר {תרכה}:

[עב] המנהג העיקרי בקהילותינו שהחתן והכלה מתייחדים מיד אחר גמר אמירת שבע ברכות הנישואין (והנלוה אליהן כדלעיל סעיף ס"ז) {תרכו }, וכן ראוי לנהוג אם אפשר {תרכז}. ויש שלא נהגו להקפיד בזה שיהיו בסמיכות, ומכל־מקום גם הם אינם אומרים שבע ברכות בסעודת הנישואין אלא אם־כן התייחדו כבר {תרכח}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד