חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום מ'

[ג] החתן יֵשב בראש הקרואים באמצע השולחן, וסביבותיו תלמידי חכמים {יז}. ומן הראוי היה שהוא גם־כן יברך המוציא ויבצע למסובין {יח}. אך כיון שבזמנינו כאן מתחילים לסעוד מיד אחרי שבע ברכות הנישואין, ואז החתן אינו נמצא עמהם כי הוא בחדר־הייחוד, על כן המסובים מברכים ובוצעים לעצמם, ותוך כדי הסעודה החתן נכנס לאולם ומברך ובוצע לעצמו {יט}. ולפי שהורגלו גם־כן לשורר ולרקד באמצע הסעודה, בין מנה למנה ולפני ברכת־המזון, צריך לעורר על־כל־פנים שלא ישהו מלברך ברכת־המזון עד שיעור עיכול. ועדיף שיברכו ברכת־המזון מיד בסיום הסעודה, ולאחר מכן ימשיכו בשמחת החתונה {כ}. ומברך אחד הרבנים בקול־רם ברכת המזון על כוס יין. ובזימון אומרים שהשמחה במעונו. ומוסיף המברך ברכת האורח, ולאחר מכן אומר על אותו כוס שבע ברכות, וברכת בורא פרי הגפן תחילה כמו בשעת החופה. ואין הכלה צריכה להיות נוכחת בזמן הברכות, אלא משגרים לה לאחר מכן מן הכוס. וכמו שנפרט בסייעתא דשמיא לקמן בסעיפים ט"ז י"ז, אופן ברכות אלו לפי מנהגינו {כא}:

 

[ד] האכילה והשתייה בַּסְּעוֹדה, וכל־שכן השירה והריקודים, יהיו בצניעות גמורה, כשהנשים בחדר נפרד. או שיעמידו לכל־הפחות מחיצה סגורה היטב המפסיקה בין האנשים לנשים. ואנשים ירקדו לפני החתן דוקא, ונשים לפני הכלה דוקא {כב}. ואם הם מעורבים, אסור להשתתף עמהם {כג}. וראוי גם־כן שהכְּניסות לאולם, לאנשים ולנשים, לא יהיו סמוכות זו לזו {כד}. כמו־כן אסור לשום איש לרקד עם הכלה חס ושלום, ואפילו החתן או אביה, גם אם לא יחזיקו יד ביד אלא באמצעות מטפחת, ואף אם יהא זה בנוכחות בני משפחותיהם בלבד {כה}. ואפילו רק לרקד לפני הכלה, אין שום היתר בזמנינו {כו}, וכן הוא מנהגינו {כז}. ולכן צריך למנוע ולבטל מה שקצת ריקים כיום, מכניסים את הכלה לישב על־יד החתן באמצע הריקודים בתוך האנשים, ומרקדים לפניהם {כח}. וכן אסור לצלם את השירה והריקודים במכשיר הסרטה הנקרא "וידאו", כי הוא גורם למכשול, שיראו זאת אנשים לאחר מכן {כט}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד