חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום מ"ד

[יא] מפני חרבן בית־המקדש, גזרו חכמינו ז"ל {צח} על עַטְרוֹת־חתנים, ועל עַטְרוֹת־כלות. דהיינו שלא להניח על ראשיהם עֲטָרוֹת, בחופה {צט} ובכל שבעת ימי המשתה, ואף בלילה שלפני החופה {ק}, כדי למעט שמחתם {קא}. ורמז לדבר, ממה שנאמר {קב} הָסִיר המצנפת וְהָרִים העטרה {קג}. וכן ממה שנאמר {קד} נפלה עֲטֶרֶת ראשנו {קה}. ועל החתנים החמירו יותר, כי אסרו להניח על ראשו של־חתן שום כָּלִיל {קו} (דהיינו כל מין של־נזר ועטרה, איזה שיהיו). ורק כּוֹבָע, מגבעת וכדומה, מותר, מפני שהם דרך מלבוש {קז}. אבל לכלה התירו להתקשט בַּעֲטָרָה על ראשה מכל מיני חֳמרים וצבעים. אך אם היא עשויה מכסף או מזהב, וכל־שכן מאבנים טובות ומרגליות, אסור {קח}. ואם אין עיקרה של־עטרה מכסף או מזהב אבנים טובות ומרגליות, אלא שהיא משובצת בהם וכדומה, מותר {קט}, וכן הוא המנהג {קי}:

 

 [יב] שבעה ימים אלו, מתחילים מיד בגמר שבע ברכות הנישואין שנאמרו בפעם הראשונה דהיינו בשעת החופה {קיא}, כפי שנתבארו פרטיהן והלכותיהן בסימן הקודם מסעיף נ"ט ואילך. ובכל סעוֹדה וסעוֹדה הנערכת בהם {קיב}, מברכים שבע ברכות, מיד אחרי ברכת המזון, או לכל־הפחות ברכה ראשונה ואחרונה מהן, דהיינו בורא פרי הגפן ואשר ברא, בתנאים שנפרט בסייעתא דשמיא לקמן בסימן זה מסעיף י"ח {קיג}. ואם בשעת החופה אמרו את הברכות בסוף היום לפני שקיעת החמה, נחשב יום אחד, לפי שמקצת היום ככולו {קיד}. אבל ביום השביעי, אין אומרים מקצת היום ככולו, לפי־כך מברכים עד השקיעה. אבל לא לאחר מכן, גם אם התחילו את הסעודה מבעוד יום ואף אם יש שם פנים חדשות { קטו}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד