חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת וירא

[ח] בְּדִיעֲבַד שלא נמלח הבשר אלא מצד אחד, וכן עופות שמלחו אותם רק מבחוץ סביב או רק מבפנים, יש מתירים. אבל לפי שיטתנו כדעת הרמב"ם, הם אסורים (וכמו שיתבאר בס"ד לקמן סימן קל"ב סעיף י'). ועופות שנמלחו רק מצד אחד, אסורים לכולי עלמא, כיון שֶׁהַחֲלַל שבאמצען מפסיק את פעולת המלח. אבל בשר או עופות שנמלחו משני הצדדים אלא שלא נתפזר המלח בכל מקום, מותרים{כה}:
[ט] הבשר במִלחו, צריך להניחו בכלי מנוקב, או על גבי לוח משופע, כדי שיוכל הדם לזוב ממנו היטב{כו}. ואפילו לאחר שכבר שהה הבשר במִלחו שֵׁיעור מליחה (שיתבאר לקמן סעיף י') קודם הַהֲדָחָה, לא יניחהו במקום שאין הדם יכול לזוב היטב{כז}. ומותר למלוח הרבה חתיכות זו על גבי זו, ואפילו בשר שוֹר על עוף{כח}:
[י] זמן שהיית הבשר במִלחו, כפי עיקר ההלכה, הוא לא־פחות משֵיעור הילוך מִיל{כט}. דהיינו שמונה עשרה "דקות", ויש אומרים עשרים וארבע "דקות"{ל}. והמנהג להחמיר ולהניחו למשך כחצי שעה, או מעט יותר{לא}. ויש נוהגים להניחו שעה (דהיינו ששים "דקות"){לב}. ולכולי־עלמא אפשר להקל בדיעֲבד, או בשעת הדוחק (כדלקמן סעיף י"ז), בשיעור הילוך מיל{לג}. ובשר ששהה במלח פחות משיעור זמן זה, דינוֹ כאילו לא נמלח כלל{לד}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד