חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ד' שבוע פרשת וישלח

[יג] לול תורנגולים הנמצא בבית ישראל ונמצאו שם ביצים שכולן חלבון, מותרוֹת, שכן דרך התורנגולת כשפוסקת מלהטיל, הביצה האחרונה היא קטנה מאד (פחות מִגּוֹדֶל אגוז ועגולה) וכולה חלבון. וכן נוהגים. אך אין לסמוך בזה על גוי המוכר ביצים, שמא היא ממין עוף טמא. ולפעמים נמצאת ביצה קטנה עם קליפה בתוך הגדולה, וגם היא מותרת. והוא הדין כשנמצאת כולה חלמון{מט}. כמו־כן ביצה שיש לה שני חלמונים, מותרת{נ}:
[יד] ביצת נבילה או טריפה, דהיינו שנתנבלה התורנגולת בידי השוחט באחד מן הדברים המפסידים את השחיטה (שנזכרו לעיל סימן קכ"ד סעיף י"ד) ופתחו בטנה ומצאו שם ביצה, או שהיתה טריפה מחיים כגון שנשברה עצם הקֻלּית, אסורה, אף על פי שהביצה גמורה עִם קליפתה הקשָׁה ממש כמו שהיא נמכרת בשוק. ואפילו אם נתערבה באלף ביצים, כולן אסורות{נא}. אבל אפרוח שנולד מביצת נבילה וטריפה, מותר{נב}. ותורנגולת שהפילה ביצתה קודם שנגמרה קליפתה הקשָׁה, מותרת באכילה, ואין בזה משוֹם אבר מן החי. אבל אם היא עדיין מְעֻרָה בגידין, אסורה{נג}:
[טו] דיני ביצה שנמצא בה דם, ביארנו לעיל סימן קכ"ט. ודין מליחת ביצה שאינה גמורה, לעיל סימן קל"א סעיף ל"א:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד