חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ב' שבוע פרשת וישב

[ז] כל הדברים המחוייבים בדיקה, אין מועיל שיבדוק את מקצתם. ואפילו אם בדק את רובם ולא מצא, אינו מספיק. אלא צריך לבדוק כל פרי ופרי{כג}. וטוב להשליך את הגרעינים, למען יוכל לבדקם יפה יפה{כד}:
[ח] פירות או ירקות או קטניות המחוייבים בדיקה, שעברו ובישלו אותם בשוגג או במזיד ללא בדיקה, אם ניתָן לבדקם עתה, יבדקום. ואז מותר לאכול. ואף אם נמצאו תולע אחד או שניים, ישליכם ושאר התבשיל מותר. אך משלושה תולעים ומעלה, יש לחוש לכתחילה לאסור את כל התבשיל, כיון שהוחזק כולו במתולע, אלא אם כן אפשר לסננו מוּתר הרוטב הנוֹתר. וכן הבשר וכדומה, ירחצנו ומותר. ואם לא־ניתָן לבדוק, ויתכן שכבר נימוחו התולעים (אם אמנם היו) בתוך התבשיל, מותר לאכלו, אבל זה דוקא בפירות וירקות וקטניות שאין רובם מוחזקים בתולעים. אך אם רובם מוחזקים בתולעים, אסור התבשיל באכילה אפילו בדִיעֲבַד{כה}:
[ט] מה שביארנו בסעיף הקודם, הוא דוקא כשמסופקים אם היו בהם תולעים. אך אם ידעו שהיו בהם תולעים, ואפילו רק תולעת אחת, אסור כל המאכל, זולתי אם אפשר לבדקו ולהוציא את כל התולעים או לסננו. וכן אם ראו שנפלה תולעת שלימה לתוך המאכל, כגון זבוב או יְתוש או נמלה שנפלו לתוך סלט־ירקות, וחיפשו ולא מצאו, נאסר כל הסלט. ואין מועיל באופנים אלו ביטול בששים, כיון שהתולעת בשלמותה היא בִּרְיָה, והדין אז שאפילו באלף אינה בטילה{כו}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד