חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת ויגש

[ז] במה דברים אמורים, בפת. אבל בגזירה על בישולי גויים, לא נהגו היתר בשום מקום, כי אין בזה הטעם של־חיי נפש כמו הפת. ולפי־כך אפילו כשגויים מבשלים לצורך מכירה לציבור וכדומה{כא}, אסור לאכול מהם{כב}:
[ח] כמו־כן מטעם האמור, אין מועיל בבישולי גויים שהישראל ידליק את האש או ישליך קֵיסָם וכיוצא בזה כמו שמועיל בפת וכדלעיל סעיף ד', אלא צריך דוקא שהישראל יניח את המאכל או את הכלי (קדירה או מחבת וכדומה) על האש או בתוך התנור, במקום הראוי להתבשל שם. וצריך גם־כן שישאר מונח שם לכל־הפחות עד שיתבשל כמאכל בן דְּרוּסַאי דהיינו שליש בישולו, ואחרי שיעור זה אין קפידא אם יסירנו ויחזירנו הגוי{כג}:
[ט] ואם גוי הניח את הכלי אבל הישראל עשה מעט מִצָּרְכֵּי הבישול כגון שהֵגיס את הקדירה, באופן שבלעדיו לא היה מתבשל, או הפך את הבשר על־גבי האש כדי שיצלה, מותר. וכן אין קפידא אם הניח הגוי כשעדיין לא הודלקה האש, כי אז כשידליק הישראל, נחשב בישול של־ישראל ממש{כד}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד