חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת ויקהל

[ב] יש מתירים אם לובשים את הבגד רק מפני החום, או מפני צינה או גשמים וכדומה{ג}. ומותר מצד ההלכה ללבוש בגד שאינו נראה מבחוץ{ד}. אבל אסור לאשה ללבוש מכנסיים בכל אופן וצורה (אלא אם כן לובשת גם שמלה מעליו), ויש בזה גם משום פריצות{ה}:
[ג] אסור לאיש להעביר שער בית־השְּׁחי ובית־הערוה אפילו במספריים כעין תער, דהיינו שמגלחים סמוך לבשר ממש, או בסם וכדומה, מפני שזהו תיקון של־נוי לנשים{ו}. ואסור לחכך בידו בשער בית־השחי ובית־הערוה כדי להשירן, אבל על ידי בגדו מותר. ומי שיש לו חֲטָטִים (פי' אבעבועות, פצעים) בבית־השחי ובית־הערוה, ומצטער מחמת השערות, מותר להעבירן{ז}:
[ד] אסור לאיש להסיר אפילו שערה אחת לבנה מתוך השחורות, בין שער הראש בין שער הזקן, ואסור משום לא ילבש גבר, לפי שזהו נוי אשה כדי שלא תיראה זקינה. וכן אסור לאיש לצבוע אפילו שערה אחת לבנה שתהא שחורה{ח}, ואפילו בצבע שעובר אחרי זמן. וכן רפואות שבולעים לצורך צביעת השיער, אסורות{ט}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד