חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת תצוה

[יב] השולח יין על־ידי גוי, וקל וחומר ביד ישראלי החשוד לחלל שבת בפרהסיא, צריך להשגיח היטב בכל מקום שיש ברזא או מְגוּפָה (דהיינו מִכְסה), לחתום שם בשני חותמות{כט}:
[יג] סתם יינם, או יין שלנו שנגע בו גוי, שנתערבו עם יין כשר, צריך לשאול מורה־הוראה באיזה אופן הוא אסור או מותר{ל}. וכן אם נתערב יין שאינו מבושל (עיין לעיל סעיף ד') עם יין מבושל{לא}. וכן כיצד להכשיר כלים שהיה בהם יין אסור{לב}:
[יד] יש מחמירים ממדת חסידות שלא רק סתם יינם ומגעם אסור, אלא אפילו אם ראה הגוי בעיניו את היין שלנו, אינם שותים אותו. ודוקא עובד עבודה־זרה ראייתו פוגמת. אבל ישמעאלי או ישראלי מחלל שבת בפרהסיא, אין צריך להקפיד בזה אפילו ממדת חסידות{לג}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד