חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ו' שבוע פרשת תרומה

[כה] גויה לא תניק ילד ישראל בביתה, ואפילו אחרים עומדים על גבה, שמא תהרגנו. אבל בבית ישראל, מותרת להניקו{עח} אם אחרים עומדים על גבה או יוצאים ונכנסים. אך לא יניחוהו עמה לבדו בלילה. וכן רק באופנים הנזכרים לעיל מותר שגויה תיילד ישראלית, ואפילו אם היא מומחית. שאם לא כן היא יכולה להצדיק את עצמה מאשמה, ולומר שהולד היה נֶפֶל{עט}:
[כו] אסור ללמד אומנות לגוי העובד עבודה־זרה{פ}. ולהיות שדכן בין גוי לגויה עובדי עבודה־זרה שיתחתנו, אף־על־פי שאין איסור, מכל־מקום ישמור אדם את נפשו, כי המתעסק בזה לא יֵצא נקי{פא}:
[כז] סעודת־חתונה וכדומה של־גויים, אסור לישראל לאכול ולשתות במסיבתם, ואפילו אם יביא לשם מאכלים ומשקים שלו מביתו. והטעם כדי שלא יהיה לו קירוב־דעת עמהם ויבואו לידי חתנות, וכמו שנאמר{פב} וקרא לך ואכלת מזבחו. ולקחת מבנותיו לבניך וגו'. אבל אם הגוי שולח אליו לביתו ממה שהכין לסעודה דברים הכשרים, מותר{פג}. והאיסור הנזכר לעיל הוא אף בשאר אומות שאינם עובדי עבודה־זרה{פד}, וכן הוא המנהג{פה}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד