חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת תרומה

[כב] כמו־כן אסור לספר בִּשְׁבָחָם, אפילו לומר כמה נאה גוי זה בצורתו. וכל שכן שלא לספר בשבח מעשיו, וטיב מלאכתו, או לחבב דבר מדבריו. משוֹם שנאמר ולא תחנם{עא}, ודרשו רז"ל לא תתן להם חן{עב}. והטעם מפני שזה גורם להידבק עמו וללמוד ממעשיו הרעים. אבל אם כוונתו בשבחו היא להודות להקדוש ברוך הוא שברא בריה נאה כזו, או כדי שיֵדע חבירו הישראלי איזה פועל טוב למלאכה זו וזו, מותר{עג}:
[כג] המנהג בקהילותינו כשאדם מדבר עם חבירו וצריך להזכיר שמו של־איזה גוי{עד} ובפרט כשהוא משונאי־ ישראל, מקדים לומר "חוץ מכבודָך" (ואם השומעים רבים "מכבודכם"). וכשנמצאים בבית־הכנסת, או שאר מקום קודש וכדומה, מקדים לומר "חוץ מכבוד המקום ברוך הוא וכבודָך" (ולרבים "וכבודכם"). ובשבת מוסיף "וכבוד השבת" (ובמועדים "וכבוד יום־טוב"). ואם הם מיסבים על השולחן, מוסיף "וכבוד השולחן"{עה}:
[כד [לא יתיחד ישראל עם גוי, מפני שהם חשודים על שפיכות דמים{עו}. ובמקומות שהשלטון מעניש קשה את הרוצחים, מותר{עז}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד