חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת משפטים

[ד] אסור להרהר ולחשוב בעבודה־זרה, ולא לקרוא בספרים שחיברו עובדֶיה האוילים על דרכיה ומשפטיה{יח}. ואפילו להסתכל בדמות צורת צלם ובנוֹי שלו אסור, שנאמר{יט} אל תפנו אל האלילים. וצריך להתרחק מן הבית שיש בתוכו צלם, וכל שכן מן הצלם עצמו ארבע אמות, שלא לעבור שם. ואסור לשמוע כלי־שיר שמזמרים לו, או להריח בריח שלהם. ואם שומע כלי השיר, יאטום אזניו. וכן אם בא לו ריח, יכוין שלא ליהנות ממנו{כ}:
[ה] נמצאנו למֵדים מן האמור בסעיף הקודם, שבית־תִּפְלה{כ*} של־נצרים הנקראת כנסיה, אסור לנו כמעט לראותה{כא}, וכל־שכן להתקרב אליה, קל וחומר להיכנס לתוכה, כי היא בית עבודה־זרה גמורה הואיל וצורת שתי וערב שם. והנכנס הוא בכנפי סִטְרָא אָחֳרָא, ומטמאים אותו מעט מעט, ולא ידע כי בנפשו הוא. וצריך כפרה גדולה. ואין מקום להתיר להיכנס לשם, זולתי במקום פיקוח נפש, ואף באופן זה יש מחמירים{כב}:
[ו] עבודה־זרה אסורה בהנאה, היא ותשמישיה ונויהּ ותקרובְתהּ (שיתבארו בסעיף הבא), שנאמר{כג} שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו, כי חרם הוא. ונאמר{כד} ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. ואם נתערבה היא או אחד מדברים אלו, אוסרים בכל־שהוא. כגון עבודה־זרה שנתערבה בצורות של־נוי שהן מותרות (עיין לעיל הלכות צורות שאסור לעשותן סימן קמ"ה, מִסָּעיף ג' ואילך), ואי אפשר להבדיל ולהבחין איזוהי העבודה־זרה, אפילו אחת בכמה אלפים, אוסרת את כל התערובת בהנאה{כה}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד