חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת בשלח

[כד] כמו שצריך האדם ליזהר שלא לישן תכף אחר האכילה (כדלעיל סעיף ז'), כך צריך הוא ליזהר שלא לישן כשהוא רעב, כי כשאין מזון בגוף תפעל החמימות במוֹתרות, ויוולד מהן עשן נפסד ויעלה למוח. כשיישן יהיו מראשותיו גבוהים, לפי שיעזור להוריד את המאכל מפי האיצטומכא ויתמעטו העשנים העולים למוח. השינה הטבעית היא בלילה, ושינת היום מזיקה, ואינה טובה אלא לאותם שהורגלו בה{מ}:
[כה] דרך הרחיצה, שיכנס אדם למַרחֵץ{מא} משבעה ימים לשבעה ימים. לא יכנס למרחץ לא כשהוא רעב ולא כשהוא שבע, אלא כשיתחיל המזון להתעכל. וירחץ גופו בחמין ואחר־כך בְּפוּשָׁרִין, ואחר־כך בפושרין מן הפושרין עד שירחץ בצונן. וכשירחץ ראשו, יהיו המים בתכלית החמימות. כשיצא מן המרחץ, ילבש בגדיו ויכסה ראשו היטב שלא תשלוט בו רוח קרה, ואפילו בימות החמה צריך ליזהר בזה. וישהה לאחר שיצא עד שתתיישב נפשו, וינוח גופו ותסור החמימות, ואחר־כך יאכל. ואם יישן מעט כשיצא מן המרחץ קודם האכילה, הרי זה טוב מאד{מב}:
[כו] לעולם ישתדל אדם לדור במקום שהאַוֵּיר זך ונקי, במקום גבוה ובבניין רחב, ואז יהיה שכלו זך ונקי. ואם אפשר, ידור{מג} בקיץ במקום פתוח לצד צפון או לצד מזרח, ושלא יהא שם שום דבר מעופש. וטוב מאד לנקות אויר הבית תדיר, בריחות טובים וכיוצא בהם{מד}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד