חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ד' שבוע פרשת בשלח

[כא] היגיעה בדרך ממוצעת, טובה לבריאות הגוף. אבל היגיעה הגדולה, וכן המנוחה, מזיקים לגוף. בזמן החום אין להתייגע אלא מעט, ובזמן הקור צריך יותר. אדם שמן, צריך להתייגע יותר מאדם כחוש{לז}:
[כב] כדי לשמור את הבריאות, צריך לדעת את התנועות הנפשיות וליזהר מהם. כגון, השמחה והדאגה, הכעס והפחד. וצריך בעל־שֵׂכֶל להיות שמח בחלקו כל ימי הבלו, ולא ידאג על עולם שאינוּ שלו, ולא יבקש יתרונות, ויהיה בטוּב־לבב ובשמחה הממוצעת, כי היא סיבה להגדיל החום הטבעי, ולעכל את המאכל ולדחות את המוֹתרות, ולחזק אור העיניים וכל ההרגשות, וגם יתחזק כח השכל. ואמנם אין להרבות השמחה במאכל ובמשתה כמו הסכלים, כי ברבות השמחה תצא החמימות לשֵׁטַח הגוף, ויותָּך החום הטבעי ויתקרר הלב פתאום, וימות בלא עתו בפתע. ובפרט יקרה זה לאנשים שמנים בגופם, לפי שהחום הטבעי בגופם מעט, מכיון שעורקיהם צרים, ומרוצת הדם שהוא מקור החום היא אִטית. והדאגה היא היפך השמחה, וגם היא מזיקה, לפי שמקררת את הגוף, ויתקבץ החום הטבעי אל הלב ויביאהו אל המות. הכעס מעורר חמימות הגוף עד שיוליד מין ממיני הקדחת. הפחד יוליד בגוף קרירות, ולכן יקרה למפחד רעדה, וכשתתרבה הקרירות אולי ימות. וכל־שכן שצריך ליזהר שלא יאכל כשהוא בכעס או בפחד או בדאגה, אלא כשהוא בשמחה ממוצעת{לח}:
[כג] השִׁינה הממוצעת, טובה לבריאות הגוף, מפני שיתעכל מזונו אז וינוחו חושיו. ואם אירע לו מחמת חולי שאינו יכול לישן, צריך שיאכל דברים המביאים את השינה. אבל ריבוי השינה מזיק, לפי שיתמלא הראש מהאדים, כי ירבה העשן העולה מן הבטן אל המוח וימלא הראש עשן ויזיק לגוף מאד{טל}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד