חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ו' שבוע פרשת שמות

[יד] אם עברו והשתמשו בכלי ללא טבילה, ואפילו בישלו בו, לא נאסר המאכל או המשקה (כיון שלא בלע איסור, אלא משום קדושה כדלעיל סוף סעיף א'), אך צריך להוציאו ממנו. ויטבילו עכשיו את הכלי, גם אם בישלו בו פעמים רבות{מג}:
[טו] לפי־כך מי שנתארח אצל אנשים שלא הטבילו את כליהם, והגישו לו לאכול ולשתות מהם, לא יאכל וישתה אצלם, אלא אם־כן יכול הוא להוציאם משם ולהעבירם לכלים שאינם צריכים טבילה, כגון פלסטיק (כדלעיל סעיף ג'). ואם המאכל אינו לח אלא יבש ואינו צריך את הכלי, יסירנו ויאכלנו בידים אם אפשר הדבר. וכן יש להחמיר בבתי־מלון ואולמות, קיוסקים ומסעדות{מד}:
[טז] אם הכלי שקנה מגוי הוא ישן, או אפילו השתמש בו הגוי רק פעם אחת, באופן שצריך הכלי הכשרה בהגעלה או ליבון (ופרטי דיניהם מבוארים לעיל חלק אורח־חיים בהלכות פסח סימן פ"ד), צריך להכשירו תחילה ואחר כך להטבילו. שאם לא כן, הרי זה כמי שטובל ושרץ בידו. ואף אם הטבילו כבר, טוב לכתחילה לחזור ולהטבילו אחרי ההכשרה, בלא ברכה{מה}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד