חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ו' שבוע פרשת אמור

[כ] בית שאינו עשוי לדירה בקביעות, פטור מן המזוזה. לפי־כך סוכת הֶחָג בֶּחָג, פטורה{נה}. גם החנויות שבשווקים הקבועות לסחורה פטורות מטעם זה{נו}, וכן המנהג{נז}. אמנם יש סוברים שצריך לקבוע מזוזה בחנויות. ולדעתם פטורות רק חנויות של־עֲרַאי, כגון שעושים לימי משך היריד, ואחר־כך מפרקין אותן, או שנשארות ללא שום שימוש. ומי שרוצה להחמיר כמותם, על כל פנים לא יברך עליה. והוא הדין לבתי־חרושת, "משרדים" וכדומה{נח}:
[כא] השוכר או השואל בית בחוצה־לארץ, פטור ממזוזה במשך שלושים יום, מפני שאין זו עדיין דירת קְבָע. וכן הדר בפונדק בארץ־ישראל, כגון "בית־הבראה". אבל השוכר או השואל בית בארץ־ישראל, חייב במזוזה מיד, כמו הקונה, מפני מצות יִשוב ארץ־ישראל{נט}:
[כב] חיוב המזוזה מוטל על השוכר לשלמו ולא על המשכיר, אלא אם־כן התנו על כך בפירוש{ס}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד