חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ד' שבוע פרשת אמור

[יד] אין חיוב מזוזה, אלא כאשר יש בחדר לכל הפחות ארבע אמות על ארבע אמות{לו}, דהיינו 192 סנטימטר אורך, על 192 סנטימטר רוחב{לז}. ואם אין בחדר ארבע אמות על ארבע אמות ממש, אבל יש בו כדי לרבע ארבע אמות על ארבע אמות, כגון שארכו יתר על רחבו (למשל, שמונה אמות אורך על שתי אמות רוחב, שנמצא שִׁטְחוֹ שש עשרה אמות, שהוא הַשֵּׁטַח של־ארבע על ארבע אמות) או שהוא עגול, יש אומרים שחייב ויש אומרים שפטור, על כן יקבע שם מזוזה בלא ברכה, כי ספק ברכות להקל{לח}. או שיקבענה לאחַר שיקבע בפתח אחֵר 
המחוייב, ויפטור גם את זאת. וכן בכל מקום שיש ספק יעשה כן{טל}:
[טו] אין הפתח חייב במזוזה, אלא אם כן יש לו שתי מזוזות שֶׁגָּבְהָן לכל הַפָּחוּת עשרה טפחים (80 סנטימטר), ומשקוף על גביהן{מ}:
[טז] אם קבע את המזוזה למזוזת־הפתח קודם חיבורה לבניין הפתח, פסולה, משוֹם "תעשה ולא מן העשוי"{מא} (כלומר דִּבְעֵינַן שֶׁבְּשָׁעַת העשייה תהיה כהלכה, ועיין לעיל חלק או"ח הלכות ציצית סימן ח' סעיף ז'). וצריך להסירה ולחזור ולקבעה בברכה. ואפילו אם קבע את המזוזה כְּתָקְנָהּ וסתר את הקיר והסיר את הפתח כמות שהוא עִם המזוזה הקבועה בו, וחזר לבנותם והחזיר את הפתח למקומו הראשון, גם־כן יש לחשוש דפסול משוֹם תעשה ולא מן העשוי{מב}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד