חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ו' שבוע פרשת קדושים

[ב] גם שערי חצרות שנכנסים דרכם לבתים, אעפ"י שאין שם תַּקרה, וכן שערי מבואות, עיירות ומדינות{ג}, חייבים במזוזה{ד}. ואפילו בית או חצר שגם גוי דר שם, אף על פי כן חייב במזוזה{ה}:
[ג] אף על פי שכל חדרי הבית הפנימיים חייבים במזוזה ולא רק פתח הכניסה החיצון, מכל מקום בשעת הדוחק, שאין לו אלא מזוזה אחת, עדיף שיניחנה בפתח החיצון (בתנאי שיש באותו החדר שבכניסה ארבע על ארבע אמות כדלקמן סעיף י"ד) ולא בפתח החדר שישנים בו{ו}:
[ד] פרשיות המזוזה, שהן שמע ישראל והיה אם שמוע, צריך שיכתבן סופר מומחה וירא שמים{ז}. ונהגו לכתבן בעשרים ושתים שיטין. והתיבות שבתחילת כל שיטה ושיטה, מפורשות בספרי הפוסקים{ח}. ומסיים על הארץ בתחילת השיטה האחרונה. ומניח ריוח פרשה סתומה בין פרשת שמע לפרשת והיה אם שמוע. ודי שיהא הריוח כשיעור תשעה יודי"ן לפני והיה אם שמוע, וכך יניח גם בסוף פרשת שמע{ט}. ומלבד הע' של־שמע והד' של־אחד שכותבים רַבָּתִי, מנהגינו שגם הץ' של־על הארץ רבתי. וראוי לעקם רגל השמאלית של־חי"ת בתיבת וחרה אף{י}. ויתייג שלושה תגין על כל אותיות שַׁעַטְנֵ"ז גַּ"ץ{יא}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד