חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת קדושים

[יב] וכן אין להטיל מים (דהיינו להשתין) בפני ספרים. ובעת הצורך, יהיו על כל פנים מונחים בגובה עשרה טפחים{לב}. ואפילו רק לעמוד ערוֹם בפני ספרים, אסור{לג}. אך על ילדים קטנים, אין קפידא שיהיו ערומים בפניהם. ודוקא קטן עד גיל תשע, וקטנה עד גיל שלוש{לד}. וכל האמור בזה הוא לאו דוקא בפני ספרים רבים, אלא הוא הדין אפילו בספר אחד{לה}:
[יג] יש אומרים שאין לכתוב דברי חול בכתב אֲשׁוּרִי (עיין פירושו לעיל סעיף ג') הואיל ובו ניתנה התורה ונכתבו בו לוחות הברית{לו}. כגון באיגרות, הזמנות ומצבות, ושלטים שעל־גבי חנויות וכדומה{לז}, ואפילו גט־כריתות{לח}. והמנהג להקל{טל}. ומכל מקום ראוי להחמיר במה שאפשר, ולנהוג כבוד בכל כתב מרובע אף על פי שאינם דברי קודש, כי לכל אות מאותיות הקודש יש רַוְחָנִיּוּת פנימית, ואור נכבד הנאצל מעצם הספירות העליונות{מ}:

סימן קס"ז
הִלְכּוֹת מזוזה, כתיבתה וקביעתה
[א] מצות עֲשֵׂה לקבוע מזוזה בכל פתח ופתח מחדרי הבית, שנאמר וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך{א}. ואפילו יש לו מאה חדרים, ולכל חדר יש כמה פתחים העשויים לכניסה ויציאה, כולם חייבים במזוזה, אף על פי שהוא רגיל רק באחד מהם. ואפילו אם נתמעטו המתגוררים שם, ואין צורך עתה רק לפתח אחד, מכל מקום כולם חייבים. אך אם יש איזה פתח שאינו עשוי אלא להכניס דרך שם איזה משא לפעמים, ויש שם פתח אחר לכניסה ויציאה, אזי הפתח העשוי רק להכניס משאות, פטור{ב}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד