חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ד' שבוע פרשת קדושים

[ט] אסור להפוך ספר על פניו. ואם מצאו הפוך, צריך להניחו כראוי{כח}. וראוי שלא לנגוע בספר בידים שאינן נקיות{כט}. (ואין להניח ספר פתוח ולצאת החוצה, כדלעיל הלכות תלמוד תורה סימן קס"ד סעיף ט'):
[י] ספר שנפל על הקרקע, חייב להגביהו תֶּכֶף ומיד אפילו אם הוא לומד אז, ונוהגים גם־כן לנשקו{ל}. ומי שנפל ספר־תורה מידו על הקרקע, אף על פי שהוא בְנַרְתֵּיקוֹ, צריך להתענות יום אחד. ונוהגים שגם הרואים מתענים, וכדלעיל בחלק אורח־חיים הלכות תפילין סימן ט' סוף סעיף כ':
[יא] אין להיכנס עם שום ספר לבית־הֶכְסֵא, כגון סידור או תהלים או אפילו דף של־דברי־תורה. ואם אינוּ יכול להניחם בחוץ, יסתירם בתוך כיס־בגדו, או יכסם בכסוי אחד, ועדיף בשני כסויים. וקָמִיעַ שיש בו שמות קדושים, אם הוא מחופה עור וְתָפוּר, מותר ליכנס עמו לבית־הכסא, מפני שאינו עומד להיפתח. ואם לאו, יכסהו בשני כסויים{לא}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד