חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת מצורע

[ב] וכן מצוה על כל איש, לקנות שאר ספרי קודש, כגון מקרא ומשנה, גְּמַרָא ופוסקים, כדי שילמד בהם{ד}. ומה שרבים אינם נזהרים לקיים מצות כתיבת ספר־תורה (כדלעיל סעיף א') ואעפ"י שידם משגת, הוא מפני שסומכים על דעת האומרים{ה} כי בזמנינו שאין לומדים מתוך הספר־תורה כמו בדורות הראשונים, ורק מניחים אותו בבית־הכנסת לקרות בו ברבים, אין המצוה אלא לקנות שאר ספרי קודש{ו}. ומכל מקום ירא שמים ישתדל לצאת ידי חובת כל הדעות, ויזמין גם ספר־תורה. אמנם לכולי עלמא מי שאין ידו משגת לקנות לו ספר־תורה וגם שאר ספרי לימוד, אזי הספרים שהם לצורך לימוד קודמים{ז}:
[ג] ומצוה גם כן להשאיל את ספריו, ולזַכות את הרבים ללמוד בהם, כמו שדרשו רבותינו ז"ל על פסוק וצדקתו עומדת לעד{ח}, זה הכותב (והוא הדין לקונה) ספרים ומשאילם לאחרים{ט}:
[ד] אסור למכור ספר־תורה, זולתי באופנים מסויימים ובשעת דֹּחַק גדול על פי הוראת חכם{י}. ואף שאר ספרי קודש, ראוי שלא למכרם, אעפ"י שאין איסור במכירתם לאיזה צורך שהאדם רוצה{יא}, וכמו שכן הוא המנהג להקל{יב}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד