חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת צו

[יג] ראה הבן את אביו שעבר על דברי תורה, לא יאמר לו, אבא, עברת על דברי תורה. אלא יאמר לו, אבא, כתוב בתורה כך וכך, כְּאִלּוּ הוא שואל ממנו ולא כמזהירו, והאב יבין מעצמו ולא יתבייש{מא}:
[יד] אמרו לו אביו או אמו לעבור על דברי תורה, בין על מצות עשה בין על מצות לא תעשה, ואפילו על מצוה שאינה אלא מדרבנן, לא ישמע להם{מב}. שנאמר{מג} איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותי תשמורו, אני י"י אלהיכם. סָמַך שבת למורא אב ואם, לומר אף על פי שהזהרתיך על מורא אב ואם, אם אמרו לך חַלֵּל את השבת, אל תשמע להם. וכן בשאר כל המצוות. אני י"י אלהיכם, אתה ואביך ואמך, חייבים בכבודי, לפי־כך לא תשמע להם לבטל את דברי. וגם מצוות דְּרַבָּנַן, מצוות השם יתברך הן, שציוונו לשמוע בקולם של־חכמינו ז"ל, שנאמר{מד} לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל{מה}. ויש אומרים שאפילו לעבור על מנהג, לא ישמע להם, כי מנהגי ישראל תורה הם{מו}:
[טו] מן המבואר בסעיף הקודם, יש ללמוד שאם אמרו לו אביו או אמו שלא ידבר עם פלוני, ושלא ימחול לו, והבן רוצה להתפייס אתו, אין לו לחוש לפקודתם. כי אסור לשנוא שום יהודי (אלא אם כן ראהו שעבר עבירה, והתרה בו ולא חזר בו, וגם לא חזר בתשובה), ונמצא שציוו אותו לעבור על דברי תורה{מז}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד