חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת צו

[ז] איזהו כבוד. מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא{כג*} (ועיין לקמן בהלכות צדקה סימן קס"ט סעיף י"ט). ויתננו להם בִּסְבַר פנים יפות. שאפילו מאכילם בכל יום פַּטּוּמוֹת, אך מראה להם פנים זועפות, נענש עליהם{כד}. ומשרת אותם גם בשאר דברים שֶׁהַשַּׁמָּשׁ משרת בהם את רִבּוֹ{כה}. ומדבר אליהם בנחת, בלשון רכה ובכבוד{כו} בצניעות ובבושת פנים{כז}:
[ח] עד היכן כבודם. אפילו נטלו כסף וזהב שלו והשליכום לים בפניו, לא יכלימם ולא יַראה צער בפניהם ולא יכעוס עליהם, אלא יקבל גזירת הכתוב וישתוק{כח}:
[ט] היו אביו או אמו ישנים ומפתח חָנוּתו שֶׁלַּ־בֵּן תחת ראשיהם, אסור להקיצם משנתם אף על פי שהוא יפסיד ריוח הרבה{כט}. אבל אם הם ירויחו, ואם לא יקיצם יצטערו על מניעת הריוח, מצוה להקיצם כיון שישמחו בזה. וכן מצוה להקיצם לצורך דבר מצוה כגון ללכת לבית־הכנסת, מפני שכולם חייבים בכבוד המקום ברוך הוא{ל}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד