חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום א' שבוע פרשת צו

סימן קס"ב
הִלְכּוֹת כיבוד אב ואם
[א] צריך האדם ליזהר מאד בכבוד אביו ואמו ובמוראם. שהשוה אותם הכתוב לכבודו ולמוראו יתברך, שנאמר{א} כבד את אביך ואת אמך, ונאמר{ב} כבד את י"י מהונֶך. באביו ובאמו נאמר{ג} איש אמו ואביו תיראו, ונאמר{ד} את י"י אלהיך תירא. כדרך שציווה על כבוד שמו הגדול ומוראו, כך ציווה על כבודם ומוראם. ושלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא, ואביו ואמו{ה}. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אומר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאלו דרתי ביניהם וכִבדוני{ו}. ועניין המורא היינו שיתנהג עמהם כמו עם מי שהוא ירא ומפחד ממנו שיענישהו, כגון מן המלך{ז}:
[ב] איזהו מורא. לא ישב ואף לא יעמוד במקום המיוחד לאביו להתפלל{ח}, או במקומו המיוחד לו כשהוא באסיפת התייעצות עם חביריו, ולא ישב במקום המיוחד לאביו לשבת כשהוא בביתו או בחנותו וכיו"ב, וכל זה אפילו שלא בפניו{ט}. ולא יסתור את דבריו או יחלוק עליהם, ולא יכריע את דבריו בפניו, אפילו לומר נראים דברי אבא, כי בזה נראה שהכרעתו חשובה יותר מאשר אביו. אלא אם יש לו תשובה להשיב על החולקים על אביו, ישיב{י}. וכך הדין באם, שאם יש לה מקום קבוע בבית, אין לשבת שם, וכן לא תשב הבת במקום הקבוע לאִמָּהּ בַּעֲזֶרֶת־הנשים{יא}:
[ג] ודוקא לשבת על מקום אביו ממש, הוא שאסור. אבל לשבת לצידו, אפילו בלא אמצעי ביניהם דהיינו סמוך לו, נראה שאין קפידא, כגון בבית־הכנסת, או בבית בשעת סעודה (הן כשאוכל עם בני ביתו, והן כשיש עוד אורחים, ואף כשהולכים להתארח אצל אחרים){יב}, וכן נוהגים{יג}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד