חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת ויקרא

[יד] אם התינוק הראשון יצא דרך הדופן ("ניתוח קיסרי"{מ}) והשני נולד כרגיל, שניהם פטורים מפדיון. הראשון מפני שאינו פטר רחם, והשני מפני שֶׁקְּדָמוֹ אחר{מא}:
[טו] רשאי הכהן להחזיר לאבי־הבן את כסף הפדיון{מב}. וכן המנהג בדרך־כלל{מג}. ומי שרוצה לעשות המצוה כראוי, יבחר לו כהן עני בעל תורה ויראה, והאב וגם הכהן יגמרו בדעתם שלא להחזיר, או יתן לו במתנה על מנת להחזיר{מד}. ואם קיים המצוה כדין ונתנם לכהן בשמחה ולא החזיר הכהן מאומה בשום־אופן, מובטח לו שיחיה התינוק וינצל מפגעי תחלואי הילדים, ויגדל ויהיה לאיש{מה}:

סימן קס"א
הִלְכּוֹת לימוד תינוקות של־בית רִבָּן
[א] כל אב חייב ללמד את בנו תורה, שנאמר{א} וְלִמַּדְתֶּם אותם את בניכם לדבר בם. וכשם שמצוה ללמד את בנו, כך מצוה ללמד את בן־בנו, שנאמר{ב} והודעתָּם לבניך ולבני בניך{ג}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד