חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת בהעלותך

[ד] לא רק התבואה החדשה עצמה אסורה, אלא אף הַשֵּׁכָר ("בירה") שנעשה ממנה וכדומה, אסור עד לאחר פסח הבא{ז}. וכן השמרים אסורים. ואם חימצו בהם עיסה אפילו מתבואה ישנה, כל העיסה אסורה מחמת השמרים{ח}:
[ה [תבואה שמסתפקים בה אם היא ישנה או חדשה, יש מתירים{ט}, ושומר נפשו ירחק מזה{י}:

סימן קע"ב
הִלְכּוֹת עָרְלָה ונֵטַע רְבָעִי
[[ומענייני כִּלְאַיִם{*}]
[א] כתוב{א} וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וגו' שלוש שנים יהיה לכם ערלים וגו'. לפי־כך כל עץ מאכל (אבל לא סְרָק{ב}) בין של־ישראל בין של־גוי, ואפילו אם הוא נטוע בספינה או בַּעֲצִיץ שאינו נקוב, פריו אסור באכילה ובהנאה (דהיינו שאסור אפילו למכרו לגוי או להחליפו עמו, או להסיק בו וכיו"ב) במשך שלוש שנים הראשונות מנטיעתו. ואפילו גרעיניו וקליפותיו וכדומה שהם טפלים לפרי, אסורים. אבל העץ עצמו והָעַלִּים וכדומה, מותרים{ג}. והלכה למשה מסיני שאף בחוצה־לארץ נוהג איסור ערלה{ד}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד