חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת בהעלותך

[כב] כשהכהן{סב} בא לאכול חלת חוצה־לארץ, מברך עליה תחילה המוציא (או בורא מיני מזונות) ואחר־כך אשר קידשנו בקדושתו של־אהרן וציוונו לאכול חלה, ואז בוצע ואוכל{סג}. וכשיש עִמו ישראלים או לויים, והוא המברך לכולם{סד}, המנהג שמברך תחילה המוציא על לחם רגיל ומחלק למסובין, ואחר־כך לוקח החלה ומברך לעצמו לאכול חלה, ואוכל{סה}:
[כג] אסור לאכול מן הפת בלא הפרשת חלה תחילה, מפני שהיא טֶבֶל. ובחוצה־לארץ מותר להפריש אחרי האכילה{סו}, אלא שצריך להותיר מעט יותר משיעור הפרשה, כדי שבזמן ההפרשה יהיה עדיין שִׁיּוּר הַמֻּתָּר באכילה{סז}. לפי־כך אם שכחו להפריש חלה בערב שבת, בארץ ישראל אין להם תקנה, מפני שאסור להפריש בשבת לפי שנראה כמתקן. ובחוצה־לארץ, אוכלים בשבת אלא שמניחים חתִכָּה אחת ומפרישים ממנה חלה במוצאי שבת וכדלעיל{סח}:
[כד] מצות הפרשת חלה מוטלת בין על האנשים בין על הנשים. אלא שהנשים מוזהרות עליה יותר, מפני שהן מצויות בבית, והן העוסקות במלאכות הבית ובאפייה, וכגון שנאמר{סט} לושי ועשי עוגות. ועוד כדי לתקן את חֶטאהּ, לפי שהיא איבדה את אדם הראשון שהיה חַלָּתוֹ של־עולם. כי כמו שחלה מפרישים אחר ערבוב העיסה במים, כך היה אדם הראשון, שנאמר{ע} ואד יעלה מן הארץ והשקה את כל פני האדמה. וייצר י"י אלהים את האדם עפר מן האדמה{עא}. ולכן טוב שתתפלל בשעה שהמצוה בידה ומקיימת אותה כהלכתה, שיתן לה הרחמן ברוך הוא בנים צדיקים ויראי שמים ויודעי שמו יתברך{עב}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד