חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ו' שבוע פרשת חקת

[ח] על שאר קרובים, מותר לשלול (דהיינו לתפור תפירה בלתי שוה) לאחר שבעה, ולְאַחות (דהיינו לתפור כראוי) לאחר שלושים. ועל אביו ואמו, מותר לשלול לאחר שלושים, ואינו מְאַחֶה לעולם. ואפילו אם בא לחתוך סביבות הקריעה ולשים שם חתיכת בגד אחר ולתפרו, אסור. וכל זמן שאסור לשלול, אפילו לחבר ראשי הקריעה על ידי מחט אסור. וכל הקרעים שאסורין לתפרן, אפילו אם מכר את הבגד לאחר, אסור הלוקח לתפרו, ולכן צריך המוכר להודיע לקונה. ואסור למכרו לגוי{יג}:
[ט] על שאר קרובים, אם רצה חולץ כתיפו. על אביו ואמו, חייב לחלוץ כתף (במקום שנהגו, כדלקמן סימן ק"פ סעיף ט'):
[י] על שאר קרובים, אם לא שמע עד לאחר שלושים, אינו קורע. ועל אביו ואמו קורע לעולם בגדיו שהם עליו בשעת שמיעה. אך הבגדים שהוא מחליף אחר כך, אינו צריך לקרוע{יד}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד