חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת חקת

[ח] גם אחרים שאינם קרובי המת, צריכים להחמיר שלא לאכול בחדר שהמת שם, אם לא על ידי מחיצה כמו האונן (כדלקמן סימן קע"ח סעיף א'), ואפילו אכילת עראי, ואף פירות או שתיית מים או עישון, אסור. וגם שלא לברך שם איזו ברכה{טו}. ועיין לקמן סימן קפ"א סעיף ט':
[ט] אסור לטלטל את המת בשבת (עיין לעיל חלק אורח־חיים בהלכות שבת סימן ס"ז סעיפים ט"ו ט"ז י"ז) אפילו לצורך כהנים או לצורך מצוה. רק על ידי גוי אם הקרובים רוצים{טז}. ועיין לקמן סימן קפ"ג סעיף י"ט:

סימן קע"ז
הִלְכּוֹת קריעה על המת
[א] מי שמת לו מת שחייב להתאבל עליו (כדלקמן סימן קפ"ד) חייב לקרוע עליו. וחייב לקרוע מֵעוֹמֵד, שנאמר{א }ויקם המלך (דוד) ויקרע את בגדיו. ואם קרע מיושב, לא יצא, וצריך לחזור ולקרוע מעומד, אך לא יחזור על ברכת דיין האמת{ב}. וצריך לקרוע סמוך אחרי יציאת נשמה (כדלעיל סימן קע"ו סעיף ד') שהיא שעת חימום צערו. ומי שלא היה עמהם בשעת יציאת נשמה, קורע אח"כ כשנודע לו הדבר. וכן הוא מנהגינו{ג}. ואם היה לבוש בגד שחס עליו לקרעו, יכול להחליף אחר{ד}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד