חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום א' שבוע פרשת בלק

[יא] הרגל מבטל גזירת שלושים (כדלקמן סימן קצ"ו) גם לעניין קריעה. ולכן אם פגע הרגל תוך שלושים בשאר קרובים יכול לתפור לִגְמַרֵי בערב הרגל לאחר מנחה, ועל אביו ואמו יכול לשלול{טו}:
[יב] קרע על מת ובתוך שבעה מת לו מת אחר, מרחיק שיעור שלוש אצבעות מן הקרע הראשון וקורע טפח, או מוסיף על הקרע הראשון טפח. אבל לאחר שבעה, כל זמן שהבגד הקרוע עליו, מוסיף עליו כל שהוא ודיו. אך אם הראשון היה משאר קרובים, והשני הוא אביו או אמו, אזי אפילו לאחר שבעה צריך להרחיק שלוש אצבעות ולקרוע כדין, שאין דין אביו ואמו בתוספת. והוא הדין במת אביו תחילה, ואחר כך אמו, או בהיפך{טז}:
[יג] שמע בפעם אחת שמתו אביו ואמו, או שני קרובים אחרים, קורע קרע אחד לשניהם. אבל אביו או אמו עם אחד משאר הקרובים, קורע תחלה על אביו או אמו, ואחר כך מרחיק שלוש אצבעות וקורע על האחר{יז}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד