חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת מטות

[טו] מי שלא ראה את הקברים שלושים יום, צריך לברך כשבאים לבית הקברות, אשר יצר אתכם בדין וכו'{כח*}. וכשנכנסים בין הקברים, צריך ליתן לב להגביה את הציציות, כי אסור שיגררו על־גבי הקברים{כט}:
[טז] כשמסיימים שבעת המעמדות והמושבות והם כבר סמוך לבית־הקברות, מעתה אין מגביהים את המטה אלא מחזיקים אותה בידיהם סמוך לקרקע, ומעמידים את המטה וכל הקהל מקיפים סביבותיו דרך ימין שבע הקפות, והרב אומר אז, רחם נא עליו וכו'. וזהו תיקון גדול להבריח מעליו רוחות רעות שנולדו מֵהַקֶּרִי רח"ל. (הלכך כשיש ריבוי עם, ועלול שלא יספיקו להשלים ז' הקפות בזמן אמירת נוסח זה, יש להודיעם מתחילה שיזדרזו בהקפתם{ל}. ואם לא הספיקו, יכולים לחזור שוב על כמה פיסקאות{ל*}). אח"כ אומר נוסח ההיתר, ברשות בית־דין של־מעלה וכו' ובסופו אומרים כל הקהל יחד שלוש פעמים, שרוי ומחול ומותר{ל**}. ונושאים המטה בידיהם, ואומרים מיד פסוק ולבני הפילגשים{לא} וגו' ואין מפסיקים מלאמרו, אלא חוזרים עליו פעמים רבות, עד סתימת הַגּוֹלָל{לב}. ובעת הורדתו לקבר, יש נוהגים לומר פסוק{לג }ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תיקבר בשיבה טובה{לד}. ונותנים מעט עפר בתוך התכריכין על עיניו, ואם יש לו בנים עושים זאת הם, כמו שנאמר{לה} ויוסף ישית ידו על עיניך{לו}:
[יז] האבלים והמלווים, משתתפים בהשלכת העפר לבור{לז}. ויש מקפידים שלא ליקח המעדר מיד חברו כשקוברין את המת, אלא זה מניחו מידו וזה נוטלו{לח}. ולאחר שהניחו את המת בקבר, יש נוהגין להפך את המטה שלוש פעמים על הקרקע ולהחזירה אח"כ למקומה גם כן מהופכת. כי מטה בגימטריא דין, לרמז שיתהפך הדין לרחמים וההספד למחול, זכר לדבר{טל }הפכת מספדי למחול לי{מ}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד