חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת מסעי

[ט] לא ילך בבית־הקברות או בתוך ארבע אמות של־מת, וכן בכל החדר שהמת הוא שם, כשתפילין בראשו{יב}, משוֹם לועג לרש{יג}. ואם הם מכוסים, מותר. וכן לא יתפלל שם ולא יאמר שם מזמורים, אלא מה שהוא לכבוד המת{יד}:
[י] בית־הקברות אין נוהגין בו קלות ראש, מפני כבודם של־מתים, כגון לאכול ולשתות ולעשן שם או לִפָּנוֹת שם. ואין מַרְעִים שם בהמות, ואין מלקטים ממנו עשבים. אבל אילנות הנטועים בבית הקברות ואינם על הקברים, מותר ללקט פירותיהם{טו}:
[יא [דעת האר"י ז"ל שמצוה לבנות המצבה מיד בגמר האבילות ביום השביעי{טז}, וכן יש נוהגים{יז}:


יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד