חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ה' שבוע פרשת דברים

[ט] בתים הבנויים קומה על־גבי קומה כמו בזמנינו, שיש לפניהם פרוזדור וחדר־מדרגות שדרכם נכנסים ויוצאים לבתים, ויש שם מת באחד הבתים, מותר לכהן לישאר בביתו שלמעלה או שלמטה, ויהיו הפתח והחלונות סתומים{יג}:
[י] יש אומרים שאין לכהן להיכנס לבית־חולים לקיים מצות ביקור חולים, לפי שבכל עת וזמן מצוי שם מתים או נפלים או אבר מן החי. אבל כדי להתרפאות, מותר. ואסור ליסע במכונית וכיו"ב העוברת על בית־קברות, אבל ב"אוירון" מותר{יד}:
[יא] אסור לכהן להתקרב לתוך ארבע אמות של־מת או של־קבר{טו}. ואעפ"י שיש אומרים שדוקא כשהמת מונח במקום קביעותו. אך כשהוא במטה שמוציאין אותו, ואפילו בעת שמעמידין המטה, אין שם קביעותו, ואין צריך להרחיק כי אם ארבעה טפחים{טז}, מכל־מקום המנהג להחמיר{טז*}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד