חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום א' שבוע פרשת ואתחנן

[טו] גם בעת שהוא מיטמא לקרוביו, אסור לו להיטמא לשאר מת. לפי־כך כהן שמת לו מת, צריך ליזהר לקברו בסוף בית הקברות, כדי שלא יכנס לבית הקברות ולא יטמא אז בקברות אחרים{כה}, וכן נוהגים{כו}:
[טז] כהן שפירשו אבותיו{כז }מדרכי הציבור, כגון המוֹסְרים (עיין לעיל הלכות רשעים שמתו סימן קפ"ב סעיף ז'), אינו מיטמא להם, ולא למי שאיבד את עצמו לדעת. וכן כל מי שאין מתאבלין עליו, אין הכהן מיטמא לו{כח}:
[יז] אין הכהן מיטמא לקרובו, אלא כשהוא שלם ולא כשהוא חסר, כגון שנחתך ראשו או ידו, ואפילו עצם כשעורה. ולכן יש אומרים שאינו מיטמא להרוג, שנחשב חסר, ונכון להחמיר{כט}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד