חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ד' שבוע פרשת עקב

[ה] השומע שמועה רחוקה, אינו צריך לנהוג כל דיני אבילות, אלא דיו בחליצת מנעל לבד, ואינו צריך להתעטף. ומותר במלאכה, ברחיצה, בסיכה, בתשמיש המטה ובתלמוד תורה. ואם אין מַנעלים ברגליו בשעת שמועה, צריך לעשות מעשה אחֵר שיהא ניכר שהוא עושה משום אבילות, כגון שיתעטף או שישב על הקרקע שעה אחת{ח}:
[ו [באה לו שמועה קרובה בשבת, יום השבת עולה לו ליום אחד, ולמוצאי שבת קורע ומונה עוד ששה ימים{ט}:
[ז] באה לו שמועה קרובה בשבת או ברגל, ולמוצאי שבת או למוצאי הרגל נעשית רחוקה, אסור ביום השבת או בימי הרגל בדברים שבצינעא (פירושו, עיין לקמן סימן קצ"ה סעיפים א' ב') ולמוצאי שבת והרגל נוהג שעה אחת אבילות כמו בשמועה רחוקה{י}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד