חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

יום ג' שבוע פרשת עקב

[ב] באה לו השמועה לאחר שלושים יום, נקראת שמועה רחוקה, ואינו צריך לנהוג אבילות רק שעה אחת. (ולאו דוקא שעה ממש, אלא ר"ל זמן מועט, כעשר דקות{ג}). לא שנא שמע ביום, ולא שנא שמע בלילה, ונהג שעה אחת, דיו, ואפילו על אביו ואמו. אך דברים הנוהגים על אביו ועל אמו כל שנים עשר חדש, נוהג גם בשמועה רחוקה, ומונה שנים עשר חדש מיום המיתה. והתַּספורת, עד שיגערו בו חביריו. ואם באה לו השמועה על אביו ואמו לאחר שנים עשר חדש, אינו נוהג אבילות אלא שעה אחת גם בדברים הנוהגים כל שנים עשר חדש{ד}:
[ג] מי ששמע שמת לו מת אלא שאינו יודע אם כבר עברו שלושים יום, יש מקילים לדונו כשמועה רחוקה. אך בזמנינו שאפשר בקלות לברר באמצעות טלפון וכיו"ב, יש להחמיר עד שיברר{ה}:
[ד [מתאבלים אפילו על פי עד אחד, ועד מפי עד, וגוי מסיח לפי תומו{ו}, וכן על פי ידיעה שקיבל ב"מברק" (טלגרמה){ז}:

יצירת קשר
עבור לתוכן העמוד